Search results

 1. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Education - Lifelong Process. In INTED 2018. International Technology, Education and Development Conference. INTED 2018 : Conference Proceedings : 12th International Technology, Education and Development Conference : 5-7 March, 2018, Valencia (Spain). - Valencia : IATED Academy, 2018. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079, pp. 8954-8961 CD-ROM.
  article

  article

 2. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Options for Increasing the Quality of Education. In INTED 2018. International Technology, Education and Development Conference. INTED 2018 : Conference Proceedings : 12th International Technology, Education and Development Conference : 5-7 March, 2018, Valencia (Spain). - Valencia : IATED Academy, 2018. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079, pp. 8988-8995 CD-ROM.
  article

  article

 3. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Competitive Intelligence - A Tool for Increasing the Competitiveness of a Business. In QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-26-9, s. 1304-1313 CD-ROM.
  article

  article

 4. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Procesný manažment a jeho podpora prostredníctvom IKT. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 1017-1024 online.
  article

  article

 5. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Možnosti využitia IKT v oblasti marketingu. In Ecoletra.com : scientific eJournal. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 1, s. 99-124.
  article

  article

 6. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Selected forms of the education process and trends. In INTED 2017. International technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain). - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079, pp. 9625-9635.
  article

  article

 7. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. KM - tool for knowledge capital management. In EDULEARN17. International conference on education and new learning technologies. EDULEARN17 : conference proceedings : 9th international conference on education and new learning technologies : Barcelona, Spain, 3rd-5th of july, 2017. - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-697-3777-4. ISSN 2340-1117, pp. 1256-1261.
  article

  article

 8. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Selected aspects of lifelong learning. In EDULEARN17. International conference on education and new learning technologies. EDULEARN17 : conference proceedings : 9th international conference on education and new learning technologies : Barcelona, Spain, 3rd-5th of july, 2017. - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-697-3777-4. ISSN 2340-1117, pp. 1197-1204.
  article

  article

 9. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Support options for customer relationship management. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 1, s. 5-16 online.
  article

  article

 10. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Innovative Methods and Technologies in the Pedagogical Process. In ICERI 2017. International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation, Conference Proceedings, Seville (Spain), 16-18 November 2017. - [Valencia] : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-697-6957-7, p. [1] CD-ROM.
  article

  article