Search results

Records found: 52  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0032228 xcla^"
 1. SIRŮČEK, Pavel. [ Čtvrtá průmyslová revoluce a společnost 5. 0]. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 4, s. 87-92. Recenzia na: Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom / Peter Staněk, Pavlína Ivanová ; recenzenti: Milan Šikula, Štefan Volner. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľský dom ELITA, 2016. - ISBN 978-80-970135-8-5.
  article

  article

 2. ŠIKULA, Milan. Odišiel významný priekopník ekonomickej vedy. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 3, s. 176-178.
  article

  article

 3. DUJAVA, Daniel. Hospodárska politika ignorovania ekonomického Mainstreamu. In Slovenská akadémia vied - Ekonomický ústav. Krízová a pokrízová adaptácia - nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice, 4.-5. septembra 2013. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-7144-215-8, s. 203-210. VEGA 2/0103/12.
  article

  article

 4. HUSÁR, Jaroslav - LALUHA, Ivan - ŠIKULA, Milan. Nad dielom Spomienky a príbehy z dejín Ekonomickej univerzity. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 7, s. 763-765.
  article

  article

 5. ŠIKULA, Milan. Modernizácia štátu - strategický faktor ekonomického a sociálneho rozvoja. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. ISSN 1337-2955, november 2011, roč. 7, č. 2, s. 18-28.
  article

  article

 6. ŠIKULA, Milan. Globálna kríza - výzva k metodologickej inovácii vymedzovania funkcii štátu v ekonomike. In Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: spomalenie rastu a vysoká nezamestnanosť : súbor vedeckých prác z konferencie k prezentácii monografie : 20. septembra 2011 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3354-6, s. 62-73.
  article

  article

 7. ŠIKULA, Milan. Vývojové metamorfózy chápania štátu a kvalita života. In Kvalita života v podmienkach globalizácie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie Štatistického úradu SR : Bratislava, 26.-27. október 2011. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011. ISBN 978-80-8121-107-2, s. 37-48.
  article

  article

 8. ŠIKULA, Milan. Minimalizácia alebo modernizácia štátu? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 8, s. 763-785.
  article

  article

 9. ŠIKULA, Milan. Modernizácia štátu - strategický faktor ekonomického a sociálneho rozvoja. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 490-501.
  article

  article

 10. ŠIKULA, Milan. Crisis and post-crisis adjustment and new challenges for the economic science. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 188-202.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.