Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0032228 xkni^"
 1. ŠIKULA, Milan. Minimalizácia alebo modernizácia štátu : historická retrospektíva a aktuálne výzvy ľudskej civilizácie. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 151 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-694-8. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  Minimalizácia alebo modernizácia štátu

  book

 2. BALÁŽ, Peter - HAMARA, Andrej - SOPKOVÁ, Gabriela. Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej ekonomike : (zmeny a výzvy v období globálnej finančnej krízy). Recenzenti: Štěpán Müller, Milan Šikula, Ľuboš Pavelka. 2. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 240 s. Economics. VEGA 1/0897/17. ISBN 978-80-89710-28-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej ekonomike

  book

 3. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Recenzenti: Vladimír Gonda, Ľudmila Lipková. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 382 s. VEGA 2/0005/16, VEGA 2/0109/16, VEGA 2/0070/15, VEGA 2/0182/17, VEGA 1/0946/17, VEGA 1/0654/16 (V-16-100-00). ISBN 978-80-7144-279-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 4. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : vysoké riziká a väčšie neistoty. Recenzenti: Vladimír Gonda, Igor Kosír. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. 344 s. [18,55 AH]. VEGA 2/0005/16, VEGA 2/0109/16, VEGA 2/0070/15, VEGA 2/0026/15, VEGA 1/0654/16 (V-16-100-00). ISBN 978-80-7144-271-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

  book

 5. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : krehké oživenie globálnej ekonomiky v čase relatívne nízkych cien ropy a pretrvávajúcich geopolitických rizík. Recenzenti: Vladimír Gonda, Igor Kosír. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. 336 s. VEGA 2/0009/12, VEGA 2/0070/15, VEGA 2/0104/12. ISBN 978-80-7144-245-5. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

  book

 6. Krízová a pokrízová adaptácia - nové výzvy pre ekonomickú vedu. Medzinárodná vedecká konferencia. Krízová a pokrízová adaptácia - nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice, 4.-5. septembra 2013. Milan Šikula (ed.). 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 258 s. ISBN 978-80-7144-215-8. [Copy count : 4, currently available 2, at library only 2]
  book

  book

 7. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Recenzenti: Peter Baláž, Vladimír Gonda. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 396 s. VEGA 2/0009/12, VEGA 2/0103/12, VEGA 2/0104/12, VEGA 2/0158/12. ISBN 978-80-224-1311-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

  book

 8. BACHÁR, Vladislav et al. New model of socio-economic sustainable development of the Slovak republic. Recenzenti: Milan Šikula, Vladimír Slavík, Ignác Prno. Trenčín : Institute of Applied Management, 2012. ISBN 978-80-89600-02-1. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: medzi stagnáciou a oživením. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. 354 s. ISBN 978-80-225-7144-197-7. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 10. Navodila globálna kríza zmeny v chápaní úlohy štátu v ekonomike a spoločnosti?. Medzinárodný workshop. Navodila globálna kríza zmeny v chápaní úlohy štátu v ekonomike a spoločnosti? : zborník príspevkov z medzinárodného workshopu 18. mája 2011 v Bratislave. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. 128 s. ISBN 978-80-7144-186-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.