Search results

Records found: 30  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0032228 xpca^"
 1. STANĚK, Peter et al. Hľadanie novej reality : nové dimenzie ekonómie a spoločnosti. Recenzenti: Eva Rievajová, Milan Šikula. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 244 s. [11,7 AH]. ISBN 978-80-8168-943-7. [Copy count : 4, currently available 3, at library only 1]
  book

  book

 2. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of Institute of Economics Research of the Slovak Academy of Sciences and Economics and Mangement Institute of the University of Economics in Bratislava. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 1, s. 105-112.
  article

  article

 3. STANĚK, Peter - IVANOVÁ, Pavlína. Malé a stredné podniky : súčasnosť a budúcnosť. Recenzenti: Iveta Pauhofová, Milan Šikula. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 111 s. [6,3 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-737-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ČIDEROVÁ, Denisa et al. Tektonické zlomy súčasnej ekonomickej vedy. Recenzenti: Juraj Sipko, Milan Šikula. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 169 s. [12,88 AH]. VEGA 1/0654/16. ISBN 978-80-225-4379-8. [Copy count : 26, currently available 25, at library only 1]
  book

  book

 5. STANĚK, Peter - IVANOVÁ, Pavlína. Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom. Recenzenti: Milan Šikula, Štefan Volner. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľský dom ELITA, 2016. 215 s. [10,2 AH]. ISBN 978-80-970135-8-5. [Copy count : 4, currently available 2, at library only 2]
  book

  book

 6. STANĚK, Peter - IVANOVÁ, Pavlína. Európska únia na križovatke : postrehy a inšpirujúce riešenia. Recenzovali: Milan Šikula, Juraj Sipko. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 181 s. [9 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-482-1. [Copy count : 4, currently available 1, at library only 3]
  Európska únia na križovatke

  book

 7. GONDA, Vladimír. Konferencia Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a Ústavu ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 1, s. 91-95.
  article

  article

 8. TOKÁROVÁ, Mária. [Technológie, financie a budúcnosť globálnej ekonomiky]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 3, s. 119-123. Recenzia na: Technológie, financie a budúcnosť globálnej ekonomiky / Peter Staněk a kolektív ; recenzenti: Milan Šikula, Štefan Volner. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4150-3.
  article

  article

 9. STANĚK, Peter et al. Technológie, financie a budúcnosť globálnej ekonomiky. Recenzenti: Milan Šikula, Štefan Volner. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 202 s. [18,11 AH]. ISBN 978-80-225-4150-3. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 10. BALÁŽ, Peter - HAMARA, Andrej - SOPKOVÁ, Gabriela. Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej ekonomike : (zmeny a výzvy v období globálnej finančnej krízy). Recenzenti: Štěpán Müller, Milan Šikula. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 240 s. [12,88 AH]. Economics. VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-89710-20-1. [Copy count : 21, currently available 18, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.