Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048665 xkni^"
 1. NAGYOVÁ, Veronika. Concept of Proxemics in Different Cultures : rigorózna práca. Školiteľ: Tatiana Hrivíková. Bratislava, 2018. 64 s.
  book

  book

 2. BOCKOVÁ, Viera - STRADIOTOVÁ, Eva - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. British, American and Slovak studies. 2.vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 243 s. ISBN 80-225-2229-5. [Copy count : 5, currently available 4, at library only 1]
  book

  book

 3. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Výskum zefektívnenia práce s odborným textom na vysokých školách ekonomického smeru : dizertačná práca. Škol. Edita Gromová. Bratislava, 2004. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. BOCKOVÁ, Viera - STRADIOTOVÁ, Eva - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. British, American and Slovak studies. Bratislava : Ekonóm, 2002. 298 s. ISBN 80-225-1597-3. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 5. BOCKOVÁ, Viera et al. Anglický a nemecký jazyk : podklady na prijímacie testy pre uchádzačov o štúdium 2000/2001. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, [2000]. 88 s. ISBN 80-225-1104-8. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 6. BOCKOVÁ, Viera et al. Anglický a nemecký jazyk : podklady na prijímacie testy pre uchádzačov o štúdium. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1999. 87 s. ISBN 80-225-1104-8. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 7. SVOBODOVÁ, Helena et al. Mastering business English - learner's dictionary : English-Slovak & Slovak-English dictionary. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1999. 195 s. ISBN 80-225-1152-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. BOCKOVÁ, Viera et al. Anglický a nemecký jazyk : podklady na prijímacie testy pre uchádzačov o štúdium 1999/2000. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1999. 87 s. ISBN 80-225-1104-8. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 9. BOCKOVÁ, Viera et al. Anglický a nemecký jazyk : podklady na prijímacie testy pre uchádzačov o štúdium. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1998. 83 s. ISBN 80-225-0953-1. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 10. BOCKOVÁ, Viera et al. Otestuj sa sám! Vedúca autorského kolektívu Viera Bocková. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1998. 234 s. ISBN 80-225-0973-6. [Copy count : 13, currently available 12, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.