Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048753 xcla^"
 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  article

  article

 2. SILVAN, Juraj. From innovation to social justice : On the completion of the trilogy of the post-crisis development. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 4, s. 580-582. Recenzia na: Kreativita, invencia, inovácia = Creativity, invention, innovation : incentives for growth, prosperity and sustainability of the Slovak Republic : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR / Koloman Ivanička a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2761-3.
  article

  article

 3. POLAVKA, Vladimír. [Teória a politika kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 4, s. 608-609. Recenzia na: Teória a politika kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov / Rudolf Sivák, Jana Mikócziová. - Bratislava : Sprint dva, 2009. - ISBN 978-80-89393-06-0.
  article

  article

 4. BELÁS, Jaroslav. [Hypotekárne bankovníctvo - finančné nástroje na podporu bytovej výstavby v SR]. In Finančný sprostredkovateľ a poradca v praxi : odborný mesačník pre oblasť finančných služieb. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. ISSN 1337-5938, 2008, č. 2, s. 25. Recenzia na: Hypotekárne bankovníctvo : finančné nástroje na podporu bytovej výstavby na Slovensku / Rudolf Sivák ... [et al.]. - Bratislava : Sprint vfra, 2007. - ISBN 978-80-89085-85-9.
  article

  article

 5. SIVÁK, Rudolf. Trend barometer : pomôžu iniciatívy na zníženie emisií tzv. skleníkových plynov výraznejšie prispieť v boji proti globálnemu otepľovaniu ? In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2007. ISSN 1335-0684, 14. júna 2007, č. 24, s. 7.
  article

  article

 6. POLAVKA, Vladimír. [Teória a politika kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2006. ISSN 0323-262X, 2006, roč. 35, č. 4, s. 512-514. Recenzia na: Teória a politika kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov / Rudolf Sivák, Jana Mikócziová. - Bratislava : Sprint vfra, 2006. - ISBN 80-89085-63-6.
  article

  article

 7. Kvalita - koncepčnosť - kompatibilita - priority. In IBC. International business cooperation. - Bratislava : INFORMEX, 2005. ISSN 1336-2828, 2005, roč. 16, č. 4, s. 5-6, 11.
  article

  article

 8. KORAUŠ, Antonín. Ďalší vývoj bankopoisťovníctva vo virtuálnej dobe. In Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2003. ISBN 80-225-2218-X, s. 261.
  article

  article

 9. KORAUŠ, Antonín. Bankopoisťovníctvo - nový trend pre banky a poisťovne. In Alternatívne prístupy a faktory financovania verejného sektora. Medzinárodná vedecká konferencia. Alternatívne prístupy a faktory financovania verejného sektora : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava - 29. novembra 2001. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2001. ISBN 80-225-1631-7, s. 451-457.
  article

  article

 10. LISÝ, Ján. Július Alexy, Rudolf Sivák: Podniková ekonomika. Bratislava, NEXUS 1999. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo. - Bratislava : SÚVAHA, 2000. ISSN 1335-2024, 2000, roč. 8, č. 4, s. 169-170. Recenzia na: Podniková ekonomika / Július Alexy, Rudolf Sivák. - Bratislava : NEXUS, spol. s r. o., 1999. - ISBN 8088914-14-0.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.