Search results

Records found: 26  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048753 xkni^"
 1. SZAKADÁTOVÁ, Estera. Behaviorálne skreslenia v správaní finančných investorov : dizertačná práca. Školiteľ: Rudolf Sivák. Bratislava, 2023. 103 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. SMORADA, Marián. Spoľahlivosť finančných ukazovateľov pri predikcii bankrotu podnikov : habilitačná práca. Oponent: Rudolf Sivák... [et al.]. Bratislava, 2022. 125 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Recenzenti: Vladimír Gonda, Ľudmila Lipková. 1.vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. [324 s.] [17 AH]. ISBN 978-80-7144-294-3. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

  book

 4. ŠORF, Martin. Nové prístupy využitia metód Value at Risk pri meraní finančných rizík : dizertačná práca. Školiteľ: Rudolf Sivák. Bratislava, 2018. 116 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Recenzenti: Vladimír Gonda, Ľudmila Lipková. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 382 s. ISBN 978-80-7144-279-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 6. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Recenzenti: Peter Baláž, Vladimír Gonda. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 396 s. VEGA 2/0009/12. ISBN 978-80-224-1311-4. 2/0009/12, VEGA, Globálna ekonomika a problém energetickej bezpečnosti: implikácie pre Európsku úniu. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

  book

 7. STANĚK, Peter. Globálna kríza a jej systémové implikácie : inauguračná prednáška : odbor inaugurovania: 3.3.3 Ekonomická teória. Bratislava, 2012. 100 s. [5 AH]. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3378-2. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 8. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: medzi stagnáciou a oživením. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. 354 s. ISBN 978-80-225-7144-197-7. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 9. Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [550 s.]. ISBN 978-80-225-3515-1. [Copy count : 4, currently available 3, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 665 s. ISBN 978-80-225-3278-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.