Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048753 xknid^"
 1. HANZLÍČEK, Ivan. Pandémia CoViD a finančná stabilita vo vybranej krajine : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Sivák. Bratislava, 2023. 86 s.
  book

  book

 2. KRONEISL, Tomáš. Podporné programy na zabezpečenie solventnosti podnikateľského sektora počas pandémie COVID : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Sivák. Bratislava, 2023. 80 s.
  book

  book

 3. MAZÁN, Tomáš. Financial analysis of Berlin Brands Group, a.s : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Sivák. Bratislava, 2021. 54 s.
  book

  book

 4. MATYS, Slavomír. Hodnotenie efektívnosti investičných projektov podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Sivák. Bratislava, 2011. 65 s.
  book

  book

 5. ČÍŽOVÁ, Katarína. Hodnotenie úverového rizika so zameraním na malé a stredné podniky : diplomová práca. Škol. Rudolf Sivák. Bratislava, 2009. 71 s.
  book

  book

 6. GOGAĽ, Ivan. Leasing ako osobitná forma financovania v spoločnosti AT Car SK, s..r.o. : diplomová práca. Škol. Rudolf Sivák. Bratislava, 2009. 64 s.
  book

  book

 7. ŠERÁKOVÁ, Miroslava. Analýza kapitálovej štruktúry podnikateľského subjektu : diplomová práca. Škol. Rudolf Sivák. Bratislava, 2008. 80 s.
  book

  book

 8. BACHRATÁ, Katarína. Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu : diplomová práca. Škol. Rudolf Sivák. Bratislava, 2008. 77 s.
  book

  book

 9. BENDÍKOVÁ, Martina. Finančná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami : diplomová práca. Škol. Rudolf Sivák. Bratislava, 2008. 86 s.
  book

  book

 10. VÁLEK, Juraj. Vývoj spotrebnej dane z liehu pred a po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie : diplomová práca. Škol. Rudolf Sivák. Bratislava, 2008. 78 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.