Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048777 xcla^"
 1. PAVELKA, Ľuboš. Platobný styk. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2009. ISSN 1336-393X, 2009, roč. 9, č. 7-8, s. 72. Recenzia na: Platobný styk / Mária Klimiková. - Bratislava : MARADA, 2008. - ISBN 978-80-968458-9-7.
  article

  article

 2. KLIMIKOVÁ, Mária - VOVK, Martin - DÁVIDEK, Martin. Sekundárny trh úverových pohľadávok v transformujúcich sa ekonomikách SR a ČR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2005. ISSN 1335-0900, December 2005, roč. 13, č. 12, s. 11-15.
  article

  article

 3. KLIMIKOVÁ, Mária - BELÁS, Jaroslav. Systém riadenia komerčnej banky. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2004. ISSN 0323-262X, 2004, roč. 33, č. 2, s. 218-227.
  article

  article

 4. DÁVIDEK, Martin - KLIMIKOVÁ, Mária. Vplyv nových foriem financovania stredných a veľkých podnikov na konkurencieschopnosť ekonomiky s dôrazom na daňovú optimalizáciu. In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 389-394.
  article

  article

 5. SOKIRA, Jozef. [Financie a mena]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2003. ISSN 0013-3035, 2003, roč. 51, č. 9, s. 1179-1181. Recenzia na: Financie a mena / Elena Beňová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. - ISBN 80-225-1659-7.
  article

  article

 6. SOBEK, Otto. [Platobný styk]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003. ISSN 0323-262X, 2003, roč. 32, č. 4, s. 539. Recenzia na: Platobný styk / Jaroslav Belás - Mária Klimiková. - Považská Bystrica : Uniprint, 2003.
  article

  article

 7. KLIMIKOVÁ, Mária. Mena, bankovníctvo a finančné trhy. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2002. ISSN 1335-0900, December 2002, roč. 10, č. 12, s. 20.
  article

  article

 8. KLIMIKOVÁ, Mária. Problematika získavania zdrojov v podnikateľskej sfére. In Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2002, s. 593-597.
  article

  article

 9. KLIMIKOVÁ, Mária. Finančný trh - nástroje, transakcie, inštitúcie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2000. ISSN 1335-0900, Marec 2000, roč. 8, č. 3, s. 27. Recenzia na: Finančný trh : nástroje, transakcie, inštitúcie / Božena Chovancová ... [et al.]. - Bratislava : EUROUNION, 1999. - ISBN 80-88984-03-3.
  article

  article

 10. KLIMIKOVÁ, Mária. Marek Kudzbel: Finančné deriváty : Termínové kontrakty, opčné kontrakty, swapy. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo. - Bratislava : SÚVAHA, 2000. ISSN 1335-2024, 2000, roč. 8, č. 11, s. 396. Recenzia na: Finančné deriváty - termínové kontrakty, opčné kontrakty, swapy / Marek Kudzbel. - Bratislava : MARADA, 2000. - ISBN 80-968373-4-6.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.