Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048777 xkni^"
 1. MUCHOVÁ, Martina. Úloha interného auditu v období finančnej krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava, 2018. 138 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. DÁVIDEK, Martin. Fúzie a akvizície v bankovníctve ako dôsledok globalizácie a inovatívne formy získavania zdrojov : dizertačná práca. Škol. Mária Klimiková. Bratislave, 2006. 138 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. DÁVIDEK, Martin. Fúzie a akvizície a inovatívne formy získavania zdrojov : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava, 2006. 20 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 4. HOLZMANN, Radoslav. Využitie štatistických metód na finančnom trhu (aplikácia technickej analýzy na devízovom trhu) : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava, 2005. 154 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. KUDZBEL, Marek. Teoretické aspekty a východiská obchodovania s komoditnými futures kontraktmi na svetových burzách : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2003. 159 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. BELÁS, Jaroslav - KLIMIKOVÁ, Mária. Platobný styk. Považská Bystrica : Uniprint, 2003. 239 s. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. MESÁROŠOVÁ, Miriam. Bankový marketing - jeho úloha a ciele v podnikateľskej činnosti komerčných bánk : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2002. 154 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. KLIMIKOVÁ, Mária. Hierarchický model plánovania v podmienkach ASR : kandidátska dizertačná práca. Ved. Jozef Sojka. Bratislava, 1982. 173 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.