Search results

Records found: 88  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048777 xpca^"
 1. KLIMIKOVÁ, Mária - MUCHOVÁ, Martina. Effective corporate governance of financial institutions. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 154-162.
  article

  article

 2. MUCHOVÁ, Martina - KLIMIKOVÁ, Mária. Assurance – a vital tool of guiding the internal audit. In International conference European fiscal dialog 2016. Fiscal and monetary policy: between Scylla and Charybdis? Proceedings of the 2nd international conference European fiscal dialog 2016 : Fiscal and monetary policy: between Scylla and Charybdis? Prague, May 20th, 2016. - Praha : Newton books, 2016. ISBN 978-80-87325-09-4, pp. 105-110. VEGA 1/0124/14. 1/0124/14, VEGA, Úloha finančných inštitúcií a kapitálového trhu pri riešení problémov dlhovej krízy v Európe.
  article

  article

 3. KLIMIKOVÁ, Mária - MUCHOVÁ, Martina. Preventing crisis in the banking sector and the role of internal audit in corporate governance. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2016. International scientific conference. European financial systems 2016 : proceedings of the 13th international scientific conference : June 27-28, 2016 Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk university, 2016. ISBN 978-80-210-8308-0, p. 314-321. VEGA 1/0124/14. 1/0124/14, VEGA, Úloha finančných inštitúcií a kapitálového trhu pri riešení problémov dlhovej krízy v Európe.
  article

  article

 4. MUCHOVÁ, Martina - KLIMIKOVÁ, Mária. Building of values from the view of corporate governance. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 273-279 CD-ROM.
  article

  article

 5. MUCHOVÁ, Martina - KLIMIKOVÁ, Mária. Corporate governance strenghtening process in financial institutions. In ISeC 2016. International virtual conference. ISeC 2016 : proceedings : interdisciplinary scientific econference : international virtual conference : july 11 - 15, 2016. - Bratislava : Nexsys, 2016. ISBN 978-80-972051-3-3, [S. 1-7] CD-ROM. VEGA 1/0124/14. 1/0124/14, VEGA, Úloha finančných inštitúcií a kapitálového trhu pri riešení problémov dlhovej krízy v Európe.
  article

  article

 6. KLIMIKOVÁ, Mária - MUCHOVÁ, Martina. Effective corporate governance of financial institutions. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. 9th International conference on currency, banking and international finance : challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : conference proceedings : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4284-5, s. [1-9] CD-ROM.
  article

  article

 7. MUCHOVÁ, Martina - KLIMIKOVÁ, Mária. Budovanie hodnôt z pohľadu corporate governance. In Scientia iuventa 2016. Medzinárodná konferencia. Scientia iuventa 2016 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : 21. apríl 2016, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1084-6, s. 338-345.
  article

  article

 8. KLIMIKOVÁ, Mária - MUCHOVÁ, Martina. Úloha corporate governace a interného auditu v prevencii kríz v bankovom sektore. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 3, s. 79-87. VEGA 1/0124/14. 1/0124/14, VEGA, Úloha finančných inštitúcií a kapitálového trhu pri riešení problémov dlhovej krízy v Európe.
  article

  article

 9. TKÁČOVÁ, Daniela - KLIMIKOVÁ, Mária. Zlyhané úvery a ich vplyv na vybrané ukazovatele komerčných bánk v Slovenskej republike. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 2, s. 27-41. VEGA 1/0812/15 "Stabilita bankového sektora ako predpoklad hospodárskeho oživenia a nastolenia globálnej ekonomickej rovnováhy".
  article

  article

 10. KLIMIKOVÁ, Mária - VOVK, Martin. Latest Developments in Banking Regulations in European Union. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2015. International scientific conference. European financial systems 2015 : proceedings of the 12th international scientific conference : June 18-19, 2015 Brno, Czech Republic. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7962-5, s. 269-276.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.