Search results

 1. PLEVOVÁ, Katarína. Postavenie a funkcie inovatívnych foriem komunikácie vo vybraných médiách : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Labská. Bratislava, 2015. 122 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. PAĽKO, Peter. Virálny marketing v komunikačnej stratégii firiem : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Labská. Bratislava, 2014. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. FOGAŠOVÁ, Veronika. Nové komunikačné média v maloobchodnej sieti : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Labská. Bratislava, 2014. 167 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. LABSKÁ, Helena - RICHTEROVÁ, Kornélia. Nákupné správanie seniorov: pohľad zblízka. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 290-302 CD-ROM. VEGA 1/00612/12.
  article

  article

 5. LABSKÁ, Helena et al. Marketingová komunikácia. Recenzenti Kornélia Richterová, Peter Štarchoň. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 323 s. [21,04 AH]. ISBN 978-80-225-3852-7. [Copy count : 11, currently available 3, at library only 3]
  book

  book

 6. LABSKÁ, Helena - RICHTEROVÁ, Kornélia. Seniori a humor v reklame. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 348-363, CD-ROM. VEGA 1/00612/12.
  article

  article

 7. LABSKÁ, Helena - RICHTEROVÁ, Kornélia. Seniori a reklama piva. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 II. : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3755-1, s. 339-355 CD-ROM. VEGA 1/00612.
  article

  article

 8. LOYDLOVÁ, Miroslava. Reklama. Recenzenti: Helena Labská, Andrea Trebuľová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 91 s. [4,78 AH]. ISBN 978-80-225-3798-8. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 4]
  book

  book

 9. RICHTEROVÁ, Kornélia - LABSKÁ, Helena. Spa visit as a part of active ageing. In Current challenges of marketing and their application in practice : [proceedings of] scientific articles. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3632-5, s. 123-130. VEGA 1/0612/12.
  article

  article

 10. Udržateľný marketing a udržateľná spotreba III : zborník vedeckých statí z výskumného projektu VEGA č. 1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba [elektronický zdroj]. Dana Vokounová a kol., zostavil Andrej Miklošík ; recenzenti Naděžda Klabusayová, Helena Labská, Eva Hanuláková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [101 s., 5,05 AH]. VEGA 1/0418/11. ISBN 978-80-225-3652-3. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book