Search results

 1. ŠOLTÝSOVÁ, Dominika. Personálny audit vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 64 s.
  book

  book

 2. GELAČAKOVÁ, Soňa. Personálny audit vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 68 s.
  book

  book

 3. JANTOLÁKOVÁ, Denisa. E-komunikačné nástroje v personálnom marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 77 s.
  book

  book

 4. MIKLUŠÁKOVÁ, Simona. Fluktuácia ako faktor znižovania konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 63 s.
  book

  book

 5. GÁŠPÁROVÁ, Silvia. Kompetenčný profil personálneho manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 71 s.
  book

  book

 6. SLOVÁKOVÁ, Eva. E-komunikačné nástroje v personálnom marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 83 s.
  book

  book

 7. PODGÓRSKI, Adam. Aplikačné možnosti digitálnych technológií v personálnom manažmente : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 76 s.
  book

  book

 8. KALLO, Peter. Headhunting v personálnom manažmente : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2016. 77 s.
  book

  book

 9. KISSOVÁ, Katarína. Rodové (genderové) nerovnosti v podniku z pohľadu personálneho manažmentu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2016. 73 s.
  book

  book

 10. GRÁCZ, Adam. Kompetenčný profil personálneho manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2015. 98 s.
  book

  book