Search results

 1. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLVI. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. online [115 s.]. ISBN 978-80-8177-044-9.
  electonic book

  electonic book

 2. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2017. online [105 s.]. ISBN 978-80-8177-040-1.
  electonic book

  electonic book

 3. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Sylvia Brychová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. CD-ROM [139 s.]. ISBN 978-80-8177-019-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXIII.

  electonic book

 4. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXIV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Sylvia Brychová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. CD-ROM [120 s.]. ISBN 978-80-8177-020-3.
  electonic book

  electonic book

 5. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Sylvia Brychová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. CD-ROM [126 s.]. ISBN 978-80-8177-021-0.
  electonic book

  electonic book

 6. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXI. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Sylvia Brychová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2015. CD-ROM [136 s.]. ISBN 978-80-8177-010-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXI.

  electonic book

 7. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Sylvia Brychová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2015. CD-ROM [156 s.]. ISBN 978-80-8177-017-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIX. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti Nina Vietorová, Danuša Lišková. Bratislava : Z-F LINGUA, 2013. CD-ROM [161 s.]. ISBN 978-80-89328-85-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XX. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Recenzenti Nina Vietorová, Sylvia Brychová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2013. CD-ROM [155 s.]. ISBN 978-80-89328-86-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. CD-ROM, 140 s. ISBN 978-80-89328-41-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book