Search results

Records found: 36  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048945 xpca^"
 1. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-45-9. [Copy count : 5, currently available 1, at library only 4]
  Slovník znalostnej ekonomiky

  book

 2. VAVRINČÍK, Pavel - DUGAS, Jaroslav - FERENCZ, Vojtech. Základy manažmentu inovácií. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 228 s. [13,194 AH]. ISBN 978-80-225-3184-9. [Copy count : 40, currently available 36, at library only 4]
  book

  book

 3. THOMASOVÁ, Elena. [Základy manažmentu inovácií]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2011. ISSN 1335-9746, 2011, roč. 10, č. 22, s. 122-123. Recenzia na: Základy manažmentu inovácií / Pavel Vavrinčík, Jaroslav Dugas, Vojtech Ferencz. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3184-9.
  article

  article

 4. MESÁROŠ, Peter et al. Základy projektového manažmentu. 2. dopl. vyd. Košice : VÚSI, 2011. 212 s. [14,30 AH]. CD-2009-36907/39461-1:11. ISBN 978-80-89338-11-5. CD-2009-36907/39461-1:11, Stimuly pre výskum a vývoj, Identifikácia kľúčových kompetencií študentov vysokých škôl pre potreby rozvoja vedomostnej spoločnosti na Slovensku. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. VAVRINČÍK, Pavel. Výhody a nevýhody organizačných štruktúr. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 18, s. 74-88.
  article

  article

 6. VAVRINČÍK, Pavel. [Organizovanie]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 18, s. 139-140. Recenzia na: Organizovanie / Elena Thomasová. 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2914-3.
  article

  article

 7. VAVRINČÍK, Pavel. [Organizovanie]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 3, s. 450. Recenzia na: Organizovanie / Elena Thomasová. 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2914-3.
  article

  article

 8. VAVRINČÍK, Pavel. [Manažment v sociálnej sfére]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 17, s. 134-135. Recenzia na: Manažment v sociálnej sfére / Bohuslava Mihalčová. - Ružomberok : Edičné stredisko Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. - ISBN 978-80-8084-434-9.
  article

  article

 9. SEMAFOR '09. Medzinárodná vedecká konferencia. SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Michalovce, 17.-18.9.2009. Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. Available on Internet: <http://www.euke.sk/?q=200&p=5462> ISBN 978-80-225-2841-2.
  electonic book

  electonic book

 10. VAVRINČÍK, Pavel - ŠOLTYSOVÁ, Božena - DANILOVIČ, Martin. Inovatívne technológie spracovania pôdy vo vzťahu k pôdnej úrodnosti. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 17, s. 19-31.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.