Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048952 xkni^"
 1. HORVÁTOVÁ, Diana. Zlepšovanie procesov monitorovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo vybranom zdravotníckom zariadení : dizertačná práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2019. 120 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. FORET, Miroslav et al. Management integrované marketingové a podnikové komunikace. Recenzenti: Alena Daňková, Mária Dzurová, Eva Jaderná. 1. vydání. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2018. 135 s. ISBN 978-80-86747-48-4.
  book

  book

 3. HESKOVÁ, Marie et al. Trh práce v podmínkách Evropské unie. Recenzenti: Miroslav Foret, Vladimíra Khelerová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2018. online 123 s. ISBN 978-80-7556-032-2.
  electonic book

  electonic book

 4. GRÜLLINGOVÁ, Mária. Vplyv diverzifikácie poskytovaných služieb na efektívnosť zdravotníckeho zariadenia : dizertačná práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2016. 126 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. VIESTOVÁ, Kristína. Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu. Recenzovali: Viera Cibáková, Vanda Lieskovská, Jan W. Wiktor. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 145 s. Ekonómia. IGP 6/2013-GA. ISBN 978-80-8168-119-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu

  book

 6. MAYER, Phillip. Das Anti-counterfeiting Managementsystem zur Aufdeckung, Abwehr und Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie : dizertačná práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2012. 137 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. SEMAFOR 2011. Medzinárodná vedecká konferencia. SEMAFOR 2011 : zborník abstraktov : Košice, 6.-7. október 2011. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. [72] s. ISBN 978-80-225-3262-4. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. SEMAFOR 2011. Medzinárodná vedecká konferencia. SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3264-8. [Copy count : 4, currently available 3, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. NIMRICHTEROVÁ, Jana. Riadenie imidžu univerzít ako jeden z nástrojov zvyšovania konkurencieschopnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Bratislava, 2011. 164 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Národná a regionálna ekonomika. Medzinárodná konferencia. Národná a regionálna ekonomika VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Herľany, 13. - 15. október 2010. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-553-0517-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.