Search results

Records found: 376  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048952 xpca^"
 1. PETROVČIKOVÁ, Katarína - LIESKOVSKÁ, Vanda. Maloobchod: fakty a vývoj. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIII. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie,19.-21.07.2023, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5090-1, s. 29-36.
  article

  article

 2. PETROVČIKOVÁ, Katarína - LIESKOVSKÁ, Vanda. Foreign Trade Analysis Between Slovak Republic and EAEU. In Human Capital As the Main Factor of Economic Development. International Scientific and Practical Conference. Čelovečeskij kapital kak osnovnoj faktor ekonomičeskogo razvitija : sbornik trudov meždunarodnoj naučno-praktyčeskoj konferencii. - Astana : Gumilyov Eurasian National University, 2022. ISBN 978-601-337-744-5, pp. 42-47.
  article

  article

 3. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - MURIN, Viliam. Zmeny v demografii vybraných podnikov na Slovensku. In RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2022 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. - Praha : Prague University of Economics and Business, 2022. ISBN 978-80-245-2466-5, s. 485-495.
  article

  article

 4. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Strategický marketing v meniacom sa prostredí. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.-10.06.2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4976-9, s. 14-15 online.
  article

  article

 5. PETROVČIKOVÁ, Katarína - LIESKOVSKÁ, Vanda. The Insight at the Position of European Union and Its Member States in the World Economy With the Emphasis on Slovakia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.-10.06.2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4976-9, s. 61-69 online.
  article

  article

 6. REŠETNIKOVA, Irina - LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Maloobchod v tendenciách zmien. In "Obchod a marketing". Vedecký workshop. "Obchod a marketing" : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2022. ISBN 978-80-225-4988-2, s. 55-60. VEGA 1/0561/21.
  article

  article

 7. PETROVČIKOVÁ, Katarína - LIESKOVSKÁ, Vanda - HRABOVSKÁ, Zuzana. Maloobchod v roku 2022 - vybrané charakteristiky. In "Obchod a marketing". Vedecký workshop. "Obchod a marketing" : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2022. ISBN 978-80-225-4988-2, s. 51-54.
  article

  article

 8. PETROVČIKOVÁ, Katarína - LIESKOVSKÁ, Vanda. The Insight at the Position of European Union and Its Member States in the World Economy with the Emphasis on Slovakia. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVIII. (2022). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVIII. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 18. International Scientific Conference, May 18th – 20th, 2022, Košice - Rajecké Teplice. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4975-2, p. 9 online.
  article

  article

 9. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Odraz energetickej krízy v obchodnej a marketingovej praxi. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVIII. (2022). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVIII. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 18. International Scientific Conference, May 18th – 20th, 2022, Košice - Rajecké Teplice. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4975-2, pp. 50-58 online. VEGA 1/0561/21.
  article

  article

 10. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Vybrané aspekty demografie slovenských obchodných podnikov. In STEP 2022. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP 2022 : 7.11.2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4989-9, s. 49-54. VEGA 1/0561/21.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.