Search results

 1. LIŠKOVÁ, Danuša et al. Aus einer Hand : slovník najfrekventovanejších výrazov pre študentov Fakulty aplikovaných jazykov. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 267 s. [9,35 AH]. ISBN 978-80-225-3861-9. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 4]
  book

  book

 2. LENGHARDTOVÁ, Jana. En el mundo de los negocios. Do nemčiny preložila Danuša Lišková. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, [2001]. 77 s. SK/98/1/84016/PI/III.1.A/CONT. ISBN 80-225-1417-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. LIŠKOVÁ, Danuša - RICHTER, Manfred. Zaujímavosti z reálií NDR. 1. vyd. Bratislava : Slov. ped. nakl., 1988. 170 s. [Copy count : 3, currently available 3, at library only 0]
  book

  book

 4. LIŠKOVÁ, Danuša - KANISOVÁ, Zdenka - RICHTER, Manfred. Lesen - üben - sprechen : Ein Übengsbuch zur deutschen Konversation. 2. vyd. Bratislava : Slov. ped. nakl., 1987. 220 s. [Copy count : 4, currently available 4, at library only 0]
  book

  book

 5. LIŠKOVÁ, Danuša - KANISOVÁ, Zdenka - RICHTER, Manfred. Lesen - Üben - Sprechen : Ein Übengsbuch zur deutschen Konversation. Bratislava : Slov. ped. nakl., 1983. 212 s. [Copy count : 3, currently available 3, at library only 0]
  book

  book

 6. LIŠKOVÁ, Danuša - RICHTER, Manfred. Jazyk nemecký : Kurz und bünding : Lesestoffe für den Deutsunterricht. Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1982. 97 s. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 7. LIŠKOVÁ, Danuša - KANISOVÁ, Zdenka - RICHTER, Manfred. Lesen - Üben - Sprechen : Ein Übungsmaterial zur deutschen Konversation. Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1980. 160 s. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book