Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048969 xcla^"
 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  article

  article

 2. VLČKOVÁ, Viera. Stav cezhraničnej spolupráce na Slovensku vo vzťahu k rozvoju CR. In Valorizácia prostredia pre služby cestovného ruchu : medzinárodná konferencia. - Bratislava : NITVV, 2003. ISBN 80-968342-4-X, s. 60-62.
  article

  article

 3. IVANIČKOVÁ, Alžbeta - VLČKOVÁ, Viera. Budúcnosť cezhraničnej spolupráce v integrovanej Európe. In Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov. Almanach 2002. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1701-1, s. 30-40.
  article

  article

 4. IVANIČKOVÁ, Alžbeta - VLČKOVÁ, Viera. Sociálno-ekonomický rozvoj a inštitucionálny mechanizmus v regiónoch Slovenska : (Na príklade okresov). In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003. ISSN 0323-262X, 2003, roč. 32, č. 2, s. 206-214.
  article

  article

 5. IVANIČKOVÁ, Alžbeta - VLČKOVÁ, Viera. Nové prístupy v politike regionálneho rozvoja Európskej únie. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1999. ISSN 0323-262X, 1999, roč. 28, č. 2, s. 165-174.
  article

  article

 6. BREVENÍKOVÁ, Daniela - VLČKOVÁ, Viera. Model of migration and the beginnings of Slovak's emigration to the United states of Amerika. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1999. ISSN 0323-262X, 1999, roč. 28, č. 4, s. 315-328.
  article

  article

 7. IVANIČKOVÁ, Alžbeta - VLČKOVÁ, Viera. Regionálna politika v Európskej únii: hľadanie účelnosti. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1997. ISSN 0323-262X, 1997, roč. 26, č. 1, s. 5-17.
  article

  article

 8. VLČKOVÁ, Viera. Typizácia okresov Slovenskej republiky z hľadiska postavenia a vývoja potravinárskeho priemyslu. In Ekonomický časopis = Journal of economics, 1995, roč. 43, č. 6, s. 467-478.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.