Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048969 xkni^"
 1. Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji. Medzinárodná vedecká konferencia. Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. - 24. 9. 2011, Dudince, Slovenská republika. 2. ročník. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, n. o., 2011. CD-ROM [381 s.]. ISBN 978-80-970277-8-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. ŠIKULA, Milan. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Recenzenti: Martin Potůček, Juraj Sipko. Bratislava : Veda, 2010. 695 s. [33 AH]. ISBN 978-80-7144-179-3. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 3. MIŠÚNOVÁ, Ema - VLČKOVÁ, Viera. Vybrané kapitoly z hospodárskej geografie. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. 319 s. ISBN 80-225-1632-5. [Copy count : 4, currently available 3, at library only 1]
  book

  book

 4. IVANIČKOVÁ, Alžbeta - VLČKOVÁ, Viera. Regionálny sociálno-ekonomický rozvoj a inštitucionálny mechanizmus. Bratislava : Výskumný ústav národohospodársky EU, 2001. 58 s. Štúdie, studies. ISSN 1335-1419. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 5. VLČKOVÁ, Viera - MIŠÚNOVÁ, Ema - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Informačné a študijné materiály. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2000. 97 s. ISBN 80-225-1306-7. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 6. IVANIČKOVÁ, Alžbeta - VLČKOVÁ, Viera. Nové inštitucionálne rámce a regionálny rozvoj : formovanie nového inštitucionálneho prostredia a jeho vplyv na regionálny rozvoj - 2. etapa IG 0459. Bratislava : Výskumný ústav národohospodársky EU, 2000. 25 s. Štúdie. ISSN 1335-1419. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 7. MIŠÚNOVÁ, Ema - MOCKO, Zdenko - VLČKOVÁ, Viera. Kapitoly z hospodárskej geografie. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1999. 262 s. ISBN 80-225-1066-1. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 8. IVANIČKOVÁ, Alžbeta - VLČKOVÁ, Viera. Formovanie nového inštitucionálneho prostredia a jeho vplyv na regionálny rozvoj : názov I. etapy riešenia : Inštitucionálne aspekty regionálnej ekonomiky : (teoretický koncept). Bratislava : Výskumný ústav národohospodársky EU, 1999. 20 s. Štúdie. ISSN 1335-1419. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 9. IVANIČKOVÁ, Alžbeta - VLČKOVÁ, Viera. Inštitucionálne aspekty regionálnej ekonomiky - názov I. etapy riešenia (teoretický koncept) : formovanie nového inštitucionálneho prostredia a jeho vplyv na regionálny rozvoj - názov interného grantu. Bratislava : Výskumný ústav národohospodársky EU v Bratislave, 1999. 20 s. Štúdie. ISSN 1335-1419. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. MIŠÚNOVÁ, Ema - MOCKO, Zdenko - VLČKOVÁ, Viera. Kapitoly z hospodárskej geografie. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 1997. 262 s. ISBN 80-225-0829-4. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.