Search results

Records found: 44  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048969 xknid^"
 1. UDVAROŠOVÁ, Barbara. Zmeny v demografickom správaní sa obyvateľstva po roku 1990 a ich dopad na vybraný región Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2016. 71 s.
  book

  book

 2. BARANKOVÁ, Miroslava. Regionálne disparity vo vzdelanostnej úrovni na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2016. 82 s.
  book

  book

 3. REMOVÁ, Iveta. Vplyv vzdelanosti na zamestnanosť obyvateľstva v regiónoch Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2016. 89 s.
  book

  book

 4. JABLONOVSKÁ, Lenka. Demografické zmeny v depopulačných oblastiach Banskobystrického kraja a možnosti ich vitalizácie : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2015. 95 s.
  book

  book

 5. KARCH, Peter. Demografické zmeny v depopulačných regiónoch Prešovského kraja, možnosti ich rastu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2015. 81 s.
  book

  book

 6. TKÁČOVÁ, Elvíra. Vplyv demografického správania sa rómskej populácie na vybraný región SR : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2015. 74 s.
  book

  book

 7. ČERVENKOVÁ, Monika. Uplatnenie absolventov konzervatória v kreatívnom priemysle : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2014. 71 s.
  book

  book

 8. SÍBERT, Adam. Agropotravinárstvo ako nástroj rozvoja regiónu na príklade mliekarenského priemyslu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2014. 74 s.
  book

  book

 9. GUNÁROVÁ, Zuzana. Motivačné faktory vonkajšej migrácie obyvateľov Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2014. 58 s.
  book

  book

 10. DEMOVIČOVÁ, Lenka. Prirodzený prírastok a jeho vplyv na demografickú rovnováhu v regiónoch Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2014. 66 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.