Search results

Records found: 61  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048969 xpca^"
 1. MATLOVIČ, René - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava - VLČKOVÁ, Viera. Language of Rusyns in Slovakia: Controversies, Vagaries, and Rivalry of Codification Discourses. - Registrovaný: Scopus. In Handbook of the Changing World Language Map. - Cham : Springer Nature, 2019. ISBN 978-3-030-02437-6; 978-3-030-02438-3; 978-3-319-73400-2, pp. 1155-1170 online. APVV-15-0306, VEGA 1/0049/18.
  article

  article

 2. VLČKOVÁ, Viera - SÍBERT, Adam. Higher education opportunities in Slovakia. In 6th winter seminar of regional science. 6th winter seminar of regional science : proceedings : 9th -12th march 2016, Low Tatras, Slovakia. - Bratislava : EKONÓM Publishing House, 2016. ISBN 978-80-225-4273-9, s. 1-12 CD-ROM. APVV-14-0512.
  article

  article

 3. MATLOVIČ, René - VLČKOVÁ, Viera - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava. Religiosity in Slovakia after the Social Change in 1989. In The changing world religion map : sacred places, identities, practices and politics. - Dordrecht : Springer, 2015. ISBN 978-94-017-9375-9, s. 1031-1045 [1,21 AH].
  article

  article

 4. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce - premeny a výzvy. Recenzenti: Marta Martincová, Mária Janušová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [253 s., 16,37 AH]. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0112/13. ISBN 978-80-225-4061-2. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Trh práce - premeny a výzvy

  electonic book

 5. PALAŠČÁKOVÁ, Daniela - VLČKOVÁ, Viera. Minimálna mzda na Slovensku v porovnaní s vybranými krajinami EÚ. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 390-396 CD-ROM. VEGA 1/1319/12 100%.
  article

  article

 6. VLČKOVÁ, Viera - PALAŠČÁKOVÁ, Daniela. Minimum Wage and Its Relation to Unemployment in Slovak Regions. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management. ISSN 1993-6788, 2014, no. 7, pp. 315-321. VEGA 1/1319/12.
  article

  article

 7. PALAŠČÁKOVÁ, Daniela - VLČKOVÁ, Viera. The role and status of universities in Slovakia. - Registrovaný: SCOPUS. In Ecology, economics, education and legislation : 13th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2013 : conference proceedings : 16-22 June 2013, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2013. ISBN 978-619-7105-05-6, s. 587-594.
  article

  article

 8. Verejná správa v 21. storočí. Medzinárodná vedecká konferencia. Verejná správa v 21. storočí : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 21. 11. 2013. Editori Tomáš Černěnko, Veronika Ferčíková, Elena Žárska ; recenzenti Mária Blašková, Tomáš Jacko, Viera Vlčková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [170 s., 9,50 AH]. KEGA 009EU-4/2011, VEGA 1/1319/12. ISBN 978-80-225-3779-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. VLČKOVÁ, Viera - AVETISYAN, Sergey. Teoretický náčrt kreatívnej triedy vo vzťahu k ľudskému kapitálu. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. ISSN 1336-1732, December 2012, roč. 5, č. 4, s. 164-176. APVV-0101-10.
  article

  article

 10. AVETISYAN, Sergey - VLČKOVÁ, Viera. Ľudský kapitál, kreatívne triedy a rozvoj priestoru: teória a koncepty. In 2. zimný seminár regionálnej vedy : zborník príspevkov : Nový Smokovec, Vysoké Tatry 21.-24.3.2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3422-2, s. 1-10. APVV-0101-10.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.