Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048978 xcla^"
 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  article

  article

 2. HASPROVÁ, Mária. [Marketingový výskum]. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2004. ISSN 1335-4582, február 2004, roč. 6, č. 17, s. 105-107. Recenzia na: Marketingový výskum / Kornélia Richterová a kolektív. - Bratislava : Ekonóm, 2002, dotlač 2003. - ISBN 80-225-1493-4.
  article

  article

 3. VOKOUNOVÁ, Dana. Realizovať prieskum trhu nie je jednoduché. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2003. ISSN 1336-1864, 2003, roč. 1, č. 1, s. 35-36.
  article

  article

 4. ŠTENSOVÁ, Antónia - VOKOUNOVÁ, Dana. Do kostola, či do obchodu? In Marketing magazine. - Praha : Mladá fronta, 2002. ISSN 1211-7315, 2002, č. 5, s. 8-9 [slov. časť].
  article

  article

 5. PROČKOVÁ, Adriana - VOKOUNOVÁ, Dana. Poradenstvo na pomoc firme. In Marketing magazine. - Praha : Mladá fronta, 2002. ISSN 1211-7315, 2002, č. 7, s. 2-3 [slov časť].
  article

  article

 6. VOKOUNOVÁ, Dana. Dostáva zákazník to, čo si myslíme? : (alebo Mystery Shopping - technika marketingového výskumu). In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2002. ISSN 1211-5622, 2002, roč. 13, č. 2, s. 10-11.
  article

  article

 7. PROČKOVÁ, Adriana - VOKOUNOVÁ, Dana. Proces outsourcingu. In Marketing magazine. - Praha : Mladá fronta, 2002. ISSN 1211-7315, 2002, č. 8, s. 2-3 [slov. časť].
  article

  article

 8. VOKOUNOVÁ, Dana. Manažment rieši problém štyroch N : Marketing neziskových organizácií s dôrazom na zdravotníctvo. In Merkúr : mesačník o obchode, veľtrhoch a reklame. - Bratislava : Spoločnosť 7 PLUS, 1997, 1997, roč. 4, č. 5, s. 56-60.
  article

  article

 9. VOKOUNOVÁ, Dana. Aplikácia marketingového výskumu v práci študentov. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 1996. ISSN 1211-5622, 1996, roč. 7, č. 4, s. 20-21.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.