Search results

Records found: 195  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048978 xpca^"
 1. VOKOUNOVÁ, Dana. Postoj generácie Y k bezobalovým predajniam. In Kruh sa uzatvára. Cirkulárna ekonomika očami mladých výskumníkov a state skúsených vedcov : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4892-2, s. 122-132 online. VEGA 1/0587/19.
  article

  article

 2. ŽÁK, Štefan et al. Úloha influencerov v procese nákupného rozhodovania spotrebiteľa. Recenzenti: Viera Kubičková, Gabriela Pajtinková - Bartáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 100 s. [6,441 AH]. VEGA 1/0657/19. ISBN 978-80-225-4921-9. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 3. VOKOUNOVÁ, Dana - ČVIRIK, Marián. Aká je úroveň ekologickej uvedomelosti v oblasti separovania? Vytvorenie a využitie SEPA-Scale. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2021. ISSN 2453-9988, 2021, roč. 13, č. 2, s. 51-56 online.
  article

  article

 4. VOKOUNOVÁ, Dana. Triedime odpad dostatočne? In Aplikácia princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku : zborník vedeckých prác II z projektu VEGA 1/0705/19. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISBN 978-80-557-1920-7, s. 185-195 online. VEGA 1/0587/19.
  article

  article

 5. VOKOUNOVÁ, Dana. Wine Through the Eyes of Two Generations. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113, pp. 274-283 online. VEGA 1/0657/19.
  article

  article

 6. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Marketing pre stredné školy : moderná učebnica. Recenzenti: Josef Horák, Janka Krošláková, Daniela Skladanová. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 131 s. [10,84 AH]. KEGA 016EU-4/2019. ISBN 978-80-223-4999-4.
  book

  book

 7. MIKLOŠÍK, Andrej et al. The Future of Tv Advertising Targeting Young Slovak Consumers. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2020, no. 2, pp. 122-138 online. KEGA 016EU-4/2019.
  article

  article

 8. VOKOUNOVÁ, Dana. Young People and Influencers. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 20th International Joint Conference, October 26 - 27, 2020, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2020. ISBN 978-80-245-2395-8. ISSN 2453-6113, pp. 303-311 online. VEGA 1/0657/19.
  article

  article

 9. VOKOUNOVÁ, Dana. Mladí ľudia a proenvironmentálne správanie. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 102-110 online. VEGA 1/0587/19.
  article

  article

 10. VOKOUNOVÁ, Dana. Consumer Decision Making Styles of Young-Adult Consumers in Slovakia. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 335-344.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.