Search results

 1. ZEMAN, Jakub. Daňovo-odvodové zaťaženie znevýhodnených (zraniteľných) skupín obyvateľstva : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 90 s.
  book

  book

 2. PAVLÁKOVÁ, Patrícia. Vplyv daní na dôchodkovú nerovnosť : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 63 s.
  book

  book

 3. JAVORSKÁ, Silvia. Meranie konkurencieschopnosti daňových systémov : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 72 s.
  book

  book

 4. PETŐCZOVÁ, Natália. Majetkové dane v krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 69 s.
  book

  book

 5. KAČUR, Roman. Spravodlivosť zdanenia s dopadom na nízkopríjmové daňové subjekty v SR : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book

 6. MAZÁN, Tomáš. Tieňová ekonomika v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2019. 50 s.
  book

  book

 7. SEMANOVÁ, Klaudia. Komparácia daňovo-odvodového zaťaženia vo vybraných krajinách s dôrazom na spravodlivosť zdanenia : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 70 s.
  book

  book

 8. PREKOP, Šimon. Opodstatnenosť progresivity zdanenia v 21.storočí : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 79 s.
  book

  book

 9. KLUČIAR, Matúš. Efektívnosť výberu daní : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 75 s.
  book

  book

 10. KAJANOVÁ, Mária. Medzinárodná komparácia sociálnych aspektov v zdanení : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 66 s.
  book

  book