Search results

 1. BUDAJ, Igor. Rozbor využitia výrobných fondov v stavebnom podniku : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Darina Zwiebová. Bratislava, 1990. 72 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. RUMANSKÝ, Michal. Problém intenzívneho využitia základných prostriedkov v stavebnom podniku : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Darina Zwiebová. Bratislava, 1989. 49 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. NEMČEK, Viliam. Tendencie rozvoja potravinárskeho priemyslu vo VHJ Československý tabakový priemysel, odborový podnik Bratislava : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Darina Zwiebová. Bratislava, 1988. 63 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. PANINÁR, Rudolf. Analýza efektívnosti výroby v n.p. Mlyny a cestovinárne Piešťany : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Darina Zwiebová. Bratislava, 1987. 51 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. CHUDÝ, Ondrej. Analýza efektívnosti výroby v Stredoslovenských mliekarňach n.p. Zvolen : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Darina Zwiebová. Bratislava, 1987. 50 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. KAZÍKOVÁ, Mária. Analýza činnosti rozvoja pivovarsko-sladárskej výroby v SSR a tendencia jej ďalšieho rozvoja : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Darina Zwiebová. Bratislava, 1987. 43 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. RAPOŠOVÁ, Jana. Analýza činiteľov rozvoja mäsového priemyslu SSR a tendencie ďalšieho rozvoja : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Darina Zwiebová. Bratislava, 1987. 70 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. ZWIEBOVÁ, Darina. Ekonomika priemyselných odvetví. Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1980. 209 s. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book