Search results

 1. KOVÁČ, Michal. Prístupy k zníženiu energetickej náročnosti v SR : diplomová práca. Školiteľ: Darina Zwiebová. Bratislava, 2011. 64 s.
  book

  book

 2. IVANOVÁ, Viktória. Ochrana hospodárskej súťaže v podmienkach globalizácie : diplomová práca. Školiteľ: Darina Zwiebová. Bratislava, 2011. 78 s.
  book

  book

 3. HANUSKOVÁ, Eva. Analýza priemyselnej štruktúry v SR : diplomová práca. Školiteľ: Darina Zwiebová. Bratislava, 2011. 83 s.
  book

  book

 4. MIHALKOVÁ, Lenka. Určenie ekonomického cieľa podniku : diplomová práca. Školiteľ: Darina Zwiebová. Bratislava, 2011. 78 s.
  book

  book

 5. BUČÁNY, Miloš. Analýza priemyselnej štruktúry v SR : diplomová práca. Školiteľ: Darina Zwiebová. Bratislava, 2011. 69 s.
  book

  book

 6. BLCHÁČ, Ján. Zníženie energetickej náročnosti v konkrétnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Darina Zwiebová. Bratislava, 2011. 82 s.
  book

  book

 7. ŤAŽKÁ, Veronika. Ľudské zdroje v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Darina Zwiebová. Bratislava, 2011. 88 s.
  book

  book

 8. MÓRICOVÁ, Naďa. Obnoviteľné zdroje energie, ich využitie v ekonomike SR : diplomová práca. Školiteľ: Darina Zwiebová. Bratislava, 2011. 82 s.
  book

  book

 9. TÓTHOVÁ, Zuzana. Ekonomické dopady hospodárskej krízy na podnik Profi credit Slovakia, s.r.o : diplomová práca. Školiteľ: Darina Zwiebová. Bratislava, 2011. 105 s.
  book

  book

 10. KAPUŠOVÁ, Veronika. Využívanie ľudských zdrojov v podniku : diplomová práca. Škol. Darina Zwiebová. Bratislava, 2010. 66 s.
  book

  book