Search results

 1. PAGÁČOVÁ, Marianna. Možnosti využitia outsourcingu v operatívnom riadení nákladov podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Serina. Bratislava, 2014. 47 s.
  book

  book

 2. VARŠÁNYI, Patrik. Nákladový controlling a jeho nástroje v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Serina. Bratislava, 2014. 72 s.
  book

  book

 3. ČELKOVÁ, Jana. Možnosti využitia kaizen metódy v oblasti znižovania nákladov : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Serina. Bratislava, 2014. 82 s.
  book

  book

 4. LACIKOVÁ, Jana. Aspekty zrušenia spoločnosti bez likvidácie : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Serina. Bratislava, 2013. 68 s.
  book

  book

 5. ŠTURDÍKOVÁ, Ivana. Možnosti využitia outsourcingu pri zabezpečovaní materiálových vstupov do podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Serina. Bratislava, 2012. 63 s.
  book

  book

 6. TRČKOVÁ, Zuzana. Stratégia nákupu v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Serina. Bratislava, 2012. 64 s.
  book

  book

 7. JUCHOVÁ, Sandra. Určenie činiteľov využívaných pri stanovení cieľov podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Serina. Bratislava, 2012. 58 s.
  book

  book

 8. KINČEOVÁ, Katarína. Analýza energetickej náročnosti podniku a možnosti jej znižovania : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Serina. Bratislava, 2012. 71 s.
  book

  book

 9. MINÁRIKOVÁ, Zdenka. Životný cyklus podniku a jeho vplyv na ekonomické ukazovatele podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Serina. Bratislava, 2012. 80 s.
  book

  book

 10. SZABÓ, Ákos. Stratégia nákupu v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Serina. Bratislava, 2012. 71 s.
  book

  book