Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0050943 xkni^"
  1. EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. Referees Erika Bartalosová, Boris Baumgartner. Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. CD-ROM [675 s.]. ISBN 978-80-225-4005-6. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
    EDAMBA 2014

    electonic book

  2. FURDOVÁ, Lucia - ŠPROCHOVÁ, Lenka - ABDOVÁ, Mariam. Environmentálny rozmer stratégií firiem ako prvok rastu konkurencieschopnosti v Európskej únii (v podmienkach SR) : správa o riešení projektu mladých vedeckých pracovníkov I-14-109-00 : doba riešenia 2014. Oponenti: Boris Baumgartner, Ľubomír Nebeský. 1. vyd. Bratislava, 2014. 13 s. I-14-109-00.
    book

    book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.