Search results

Records found: 93  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0050943 xpca^"
 1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - BAUMGARTNER, Boris - ŽATKO, Matúš. The Impact of the Russian Embargo on Its Agri-Food Trade with the EU: Analysis by Selected Indicators. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Vestnik meždunarodnych organizacij : obrazovanije, nauka, novaja ekonomika. - Moscow : National Research University Higher School of Economics. ISSN 1996-7845, 2018, vol. 13, no. 4, pp. 256-271. VEGA 1/0546/17.
  article

  article

 2. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - BAUMGARTNER, Boris. The Evaluation of the EU Trade with Russia Based on the Analysis of Selected Indices: Revealed Comparative Advantages, Intra-industry Trade, and Trade Intensity. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Business and Economic Horizons. - Praha : Prague Development Center. ISSN 1804-5006, 2017, vol. 14, no. 4, pp. 428-438. VEGA 1/0546/17.
  article

  article

 3. BAUMGARTNER, Boris. Postavenie Botswany v regióne Subsaharskej Afriky. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2016. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 1, s. 7-19.
  article

  article

 4. BAUMGARTNER, Boris. The Position of Sub-Saharan countries in the world economy. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 33, s. 5-16. VEGA 1/0064/16.
  article

  article

 5. BAUMGARTNER, Boris - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Vybrané problémy rozvojových krajín. Recenzenti: Viera Gavaľová, Dušan Lacek. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 154 s. [8,17 AH]. ISBN 978-80-225-4236-4. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 6. BAUMGARTNER, Boris. Angola - an Oil Dependant Country in Sub-Saharan Africa. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 35, s. 233-242.
  article

  article

 7. BAUMGARTNER, Boris. Spoločný trh Juhu. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 13-22 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  article

  article

 8. BAUMGARTNER, Boris - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Reciprocal sanctions of Russia and EU and their impact on the mutual trade focusing on Slovakia. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 48-58 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  article

  article

 9. BAUMGARTNER, Boris. Postavenie krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria vo svetovom obchode s prihliadnutím na obchodovanie s EÚ. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 70-80 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  article

  article

 10. BAUMGARTNER, Boris. Združenie národov juhovýchodnej Ázie. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 32, s. 493-502. VEGA 1/0391/13.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.