Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0063188 xcla^"
 1. DAŇKOVÁ, Alena - BOSÁKOVÁ, Zuzana. Vybraté teórie medzinárodného obchodu - východiská na vstup podnikov do EÚ. In Acta Oeconomica Cassoviensia No 7. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2003. ISBN 80-225-1713-5, s. 84-92.
  article

  article

 2. DAŇKOVÁ, Alena - BOSÁKOVÁ, Zuzana. Nevyhnutnosť reformy systému podpory MSP na Slovensku. In Ekonomika firiem 2002 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2002. ISBN 80-225-1583-3, s. 74-77.
  article

  article

 3. KAFKOVÁ, Eva - BOSÁKOVÁ, Zuzana - ZAHORANSKÝ, Marián. Výkyvová rezerva, jej tvorba a význam. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2000. ISSN 1335-1044, 2000, roč. 6, č. 6, s. 6-8.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.