Search results

 1. MUCHOVÁ, Edita. Pakt stability a rastu - nové pravidlá, dodržiavanie a budúci vývoj : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislava Veselovská. Bratislava, 2013. 40 s.
  book

  book

 2. ROHAĽOVÁ, Michaela. Vplyv integračných procesov na sociálnu politiku EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislava Veselovská. Bratislava, 2013. 46 s.
  book

  book

 3. TAROVÁ, Denisa. Vývojové smerovanie dopravnej politiky EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Stanislava Veselovská. Bratislava, 2013. 78 s.
  book

  book

 4. MACHAJ, Michal. Zadlženosť obyvateľstva v SR a v EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislava Veselovská. Bratislava, 2013. 44 s.
  book

  book

 5. MINÁROVÁ, Denisa. Porovnanie zamestnanosti žien vo vybraných štátoch EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislava Veselovská. Bratislava, 2013. 45 s.
  book

  book

 6. MARCINOVÁ, Kristína. Aktuálne problémy sociálnej politiky EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislava Veselovská. Bratislava, 2013. 43 s.
  book

  book

 7. HLADKÁ, Michaela. Dopady sociálnej politiky na spotrebu : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislava Veselovská. Bratislava, 2013. 46 s.
  book

  book

 8. BÁTORA, Pavel. Aktuálne problémy v sociálnej politike v SR a v EÚ a ich porovnanie : diplomová práca. Školiteľ: Stanislava Veselovská. Bratislava, 2013. 70 s.
  book

  book

 9. LEŠKO, Peter. Aktuálne problémy európskej integrácie, vplyv na výkonnosť jednotlivých členských štátov : diplomová práca. Školiteľ: Stanislava Veselovská. Bratislava, 2013. 68 s.
  book

  book

 10. KVASNIČKOVÁ, Michaela. Zdroje z fondov a programov EÚ a ich možné využitie v podmienkach ekonomiky SR : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislava Veselovská. Bratislava, 2012. 49 s.
  book

  book