Search results

 1. POPOVIČOVÁ, Petra. Vytváranie kontingenčných tabuliek pomocou VBA na analýzu údajov v MS Excel : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2020. 97 s.
  book

  book

 2. CINTULA, Rastislav. Využitie teórie extrémnych hodnôt v oblasti aktuárstva s podporou jazyka R : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2019. 74 s.
  book

  book

 3. TKÁČIKOVÁ, Michaela. Využitie Markovových reťazcov v oblasti aktuárstva s podporou jazyka R : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2019. 56 s.
  book

  book

 4. BÚRI, Filip. Vytváranie vlastných funkcií pre prácu s údajmi využitím jazyka VBA v MS Excel : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2018. 72 s.
  book

  book

 5. BELICA, Tomáš. Vytvorenie grafického užívateľského rozhrania (GUI) v prostredí jazyka R : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2018. 62 s.
  book

  book

 6. ČEKAŇÁKOVÁ, Lucia. Lineárna regresia v prostredí jazyka R a manažérske rozhodovanie : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2018. 72 s.
  book

  book

 7. KLEIN, Marek. Využitie doplnkov Microsoft Excel 2013 pri manažérskom rozhodovaní : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2017. 59 s.
  book

  book

 8. LORENCOVIČ, Tomáš. Interaktívny dashboard v prostredí MS Excel : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2015. 53 s.
  book

  book

 9. KIŠOŇ, Branislav. Spracovanie údajov využitím systému R : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2015. 48 s.
  book

  book

 10. VALLO, Tomáš. Aplikácia metódy bootstrap v neživotnom poistení využitím open source systému R : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2015. 71 s.
  book

  book