Search results

Records found: 397  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0066953 xpca^"
 1. ČAJKOVÁ, Andrea - JANKELOVÁ, Nadežda - MASÁR, Dušan. Knowledge Management as a Tool for Increasing the Efficiency of Municipality Management in Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Knowledge Management Research & Practice. - Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 1477-8238, 2023, vol. 21, no. 2, pp. 292-302.
  article

  article

 2. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Relationship Between Digitalization Level and Modern HRM Practices. In FEB Zagreb 14th International Odyssey Conference on Economics and Business. Odyssey Conference 1/2023 : Proceedings of FEB Zagreb 14th International Odyssey Conference on Economics and Business. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, 2023. ISSN 2671-132X, pp. 262-274. VEGA 1/0623/22, VEGA 1/0010/23, KEGA 001EU-4/2021.
  article

  article

 3. SÚKENÍK, Norbert - JANKELOVÁ, Nadežda. Behavioural Economy Perspective on Decision-Making of the Location of the Company. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 420-429.
  article

  article

 4. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - SLEZÁKOVÁ, Zuzana. Impact of Leadership Style and Crisis Skills of Nursing Managers on the Safe Working Climate of Nurses during the Covid-19 Pandemic in Selected Health Care Facilities in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Zdravotnícke listy : [vedecký recenzovaný časopis]. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 2644-4909, 2023, roč. 11, č. 1, s. 31-36.
  article

  article

 5. JANKELOVÁ, Nadežda - SÚKENÍK, Norbert. Predpoklady zvyšovania pracovnej angažovanosti vysokoškolských pedagógov ako nástroja konkurencieschopnosti vysokých škôl na Slovensku. In International Scientific Conference COMPETITION. International Scientific Conference COMPETITION : Proceedings of the 15h International Scientific Conference, 18th - 19th May 2023, Jihlava, Czech Republic. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2023. ISBN 978-80-88064-71-8. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 65-80. VEGA 1/0010/23 (50%), KEGA 001EU-4/2021 (50%).
  article

  article

 6. JANKELOVÁ, Nadežda - SÚKENÍK, Norbert. The Impact of the Crisis as an Accelerator of Changes in Managerial Decision-making on Corporate Culture in the Era of Industry 4.0. In International Scientific Journal Industry 4.0. - Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0. ISSN 2534-997X, 2023, vol. 8, no. 4, pp. 135-139. VEGA 1/0010/23, KEGA 001EU-4/2021.
  article

  article

 7. PUHOVICHOVÁ, Diana - JANKELOVÁ, Nadežda. The Impact of the Fourth Industrial Revolution on Planning and Control Processes in Industrial Enterprises in Slovakia. In Annual Global Business Conference. Reshaping Customer-Oriented Business. Global Business Conference 2022 Proceedings : Reshaping Customer-Oriented Business. - Zagreb : Innovation Institute, 2022. ISSN 1848-2252, pp. 125-141 online. VEGA 1/0017/20.
  article

  article

 8. JANKELOVÁ, Nadežda - PUHOVICHOVÁ, Diana. Dopad štvrtej priemyselnej revolúcie na ľudský kapitál a budúcnosť pracovných miest. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 5-19 online. VEGA 1/0017/20.
  article

  article

 9. PUHOVICHOVÁ, Diana - JANKELOVÁ, Nadežda. Vedenie 4.0. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 46-57 online. VEGA 1/0017/20.
  article

  article

 10. JANKELOVÁ, Nadežda. Úvod. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 4 online. VEGA 1/0017/20.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.