Search results

  1. Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Eva Stradiotová, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 87 s. ISBN 978-80-225-4412-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
    book

    book

  2. BOCKOVÁ, Viera - STRADIOTOVÁ, Eva - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. British, American and Slovak studies. 2.vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 243 s. ISBN 80-225-2229-5. [Copy count : 5, currently available 4, at library only 1]
    book

    book