Search results

 1. JONIS, Roman. Analýza investovania technických rezerv poisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2018. 73 s.
  book

  book

 2. MIHALECH, Patrik. Kalkulácia nového obchodu v životnom poistení v režime Solventnosť II : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2018. 69 s.
  book

  book

 3. KRČ, Jakub. Analýza ponúkaných produktov životného poistenia vzhľadom na zmeny v aktuárskej báze : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2018. 40 s.
  book

  book

 4. HAJNÁ, Dominika. Vplyv dôchodkového veku na výplatu dôchodku zo životných poisťovní : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2017. 45 s.
  book

  book

 5. CHODÁSOVÁ, Monika. Lokálne a viazané extrémy v ekonomických príkladoch : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2017. 42 s.
  book

  book

 6. CHALMOVIANSKÁ, Andrea. Meranie ziskovosti produktov investičného životného poistenia : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2017. 91 s.
  book

  book

 7. HÁJEK, Tomáš. Ocenenie nového obchodu v životnom poistení použitím systému Prophet : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2016. 73 s.
  book

  book

 8. PINKA, Peter. Analýza úmrtnosti populácie na Slovensku vo vzťahu k zákonom úmrtnosti : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2016. 75 s.
  book

  book

 9. ČIKOTOVÁ, Mária. Kalkulácia rizikovej marže v režime Solventnosť II : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2016. 54 s.
  book

  book

 10. VARECHAJ, Ondrej. Riziko antiselekcie v poisťovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2015. 39 s.
  book

  book