Search results

 1. KÚTIKOVÁ, Jana. Zákony úmrtnosti a ich použiteľnosť pre populáciu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2019. 83 s.
  book

  book

 2. KRČMÁRIK, Peter. Analýza vývoja novej produkcie kalkulovanej v režime Solventnosť II : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2019. 75 s.
  book

  book

 3. KRČ, Jakub. Analýza ponúkaných produktov životného poistenia vzhľadom na zmeny v aktuárskej báze : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2018. 40 s.
  book

  book

 4. JONIS, Roman. Analýza investovania technických rezerv poisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2018. 73 s.
  book

  book

 5. MIHALECH, Patrik. Kalkulácia nového obchodu v životnom poistení v režime Solventnosť II : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2018. 69 s.
  book

  book

 6. HAJNÁ, Dominika. Vplyv dôchodkového veku na výplatu dôchodku zo životných poisťovní : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2017. 45 s.
  book

  book

 7. CHODÁSOVÁ, Monika. Lokálne a viazané extrémy v ekonomických príkladoch : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2017. 42 s.
  book

  book

 8. CHALMOVIANSKÁ, Andrea. Meranie ziskovosti produktov investičného životného poistenia : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2017. 91 s.
  book

  book

 9. PINKA, Peter. Analýza úmrtnosti populácie na Slovensku vo vzťahu k zákonom úmrtnosti : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2016. 75 s.
  book

  book

 10. ČIKOTOVÁ, Mária. Kalkulácia rizikovej marže v režime Solventnosť II : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2016. 54 s.
  book

  book