Search results

 1. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - KOTLEBOVÁ, Eva. Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS - zbierka príkladov. Recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [213 s.] [11,27 AH]. ISBN 978-80-89962-52-5.
  book

  book

 2. ŠOLTÉS, Erik - VOJTKOVÁ, Mária - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Changes in the Geographical Distribution of Youth Poverty and Social Exclusion in EU Member Countries Between 2008 and 2017. In Moravian Geographical Reports : International, Fully peer-reviewed Journal. - Brno : The Czech Academy of Sciences. ISSN 1210-8812, 2020, vol. 28, no. 1, pp. 2-15 online. VEGA 1/0770/17.
  article

  article

 3. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - KÚTIKOVÁ, Jana. Využitie regresnej analýzy pri modelovaní úmrtnosti v životnom poistení. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 3, s. 75-86.
  article

  article

 4. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Aktuárske modelovanie v životnom poistení. Recenzenti: Mária Bilíková, Alena Bartová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. 146 s. [7,44 AH]. VEGA 1/0618/17. ISBN 978-80-89962-36-5. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 5. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Rôzne prístupy k stochastickému modelovaniu súčasnej hodnoty dôchodkov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 1, s. 63-71 online. VEGA 1/0618/17.
  article

  article

 6. MEGYESIOVÁ, Silvia. [Poistná štatistika]. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 2, s. 115 online. Recenzia na: Poistná štatistika / Eva Kotlebová a kolektív ; recenzenti: Ľudovít Pinda, Silvia Megyesiová. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. - ISBN 978-80-225-4629-4.
  article

  article

 7. MEGYESIOVÁ, Silvia. [Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR : v kontexte stratégie Európa 2020]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 3, s. 38-39 online. Recenzia na: Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR [elektronický zdroj] : v kontexte stratégie Európa 2020 / Erik Šoltés a kolektív ; recenzenti: Eva Rublíková, Silvia Megyesiová. 1. vydání. - Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2018. - ISBN 978-80-7560-186-5.
  article

  article

 8. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Porovnanie miery rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia v EÚ a v SR v rokoch 2008 a 2016. In 100 rokov štatistiky v Československu. štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. 100 rokov štatistiky v Československu : štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-42-6, s. 96-107.
  article

  article

 9. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Stochastic Valuation of Insurance Contracts With One-Time Benefit Payment in the Discrete Model. In MITAV 2019: Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. MITAV 2019: Matematika, informační technologie a aplikované vědy : sborník abstraktů z konference v Klubu Univerzity obrany, 20.-21. června 2019, (Brno, Česko). - Brno : Univerzita obrany v Brně, 2019. ISBN 978-80-7582-097-6, s. [1-8]. VEGA 1/0618/17.
  article

  article

 10. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Napĺňanie stratégie Európa 2020 v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v krajinách V4 v období rokov 2008 až 2016. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 171-180.
  article

  article