Search results

  1. Národná a regionálna ekonomika. Medzinárodná konferencia. Národná a regionálna ekonomika VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Herľany, 13. - 15. október 2010 [elektronický zdroj]. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-553-0517-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
    electonic book

    electonic book