Search results

 1. SKLENKA, Miloš. Ostrov protikladů : Kuba. In Ekonom : týdeník Hospodářských novin. - Praha : Economia, 1999. ISSN 1210-0714, 24.-30. června 1999, roč. 43, č. 25, s. 44-45.
  article

  article

 2. SKLENKA, Miloš. Dolarizace Latinské Ameriky : možnosti a realita. In Ekonom : týdeník Hospodářských novin. - Praha : Economia, 1999. ISSN 1210-0714, 29. července-4. srpna 1999, roč. 43, č. 30, s. 40-41.
  article

  article

 3. SKLENKA, Miloš. G7: Neapolský summit. In Ekonom, 1994, roč. 38, č. 30, s. 46-47.
  article

  article

 4. SKLENKA, Miloš. Nekonečné Uruguajské kolo GATT. In Hospodárske noviny, 1993, roč. 37, č. 196, s. 12.
  article

  article

 5. SKLENKA, Miloš. I silní chrání své (výrobce). In Ekonom : týdeník Hospodářských novin. ISSN 1210-0714, 15.-21. dubna 1999, roč. 43, č. 15, s. 29.
  article

  article