Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0073784 xcla^"
 1. BAČO, Tomáš et al. Beneish Model for the Detection of Tax Manipulation: Evidence from Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2023. ISSN 0013-3035, 2023, roč. 71, č. 3, s. 185-201.
  article

  article

 2. BAUMÖHL, Eduard - VÝROST, Tomáš. Guest Editors’ Introduction. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2021. ISSN 2464-7683, 2021, vol. 71, no. 3, s. 202 online.
  article

  article

 3. KISEĽÁK, Jozef et al. Exploiting Highs and Lows for Volatility Forecasting. In CES Biennial Conference. Conference. CES Biennial Conference : Abstracts of Papers of 10th CES Biennial Conference, University of Economics, Prague, 1.12.2018. - Prague : Czech Economic Society, 2018, p. 2-3 online.
  article

  article

 4. GERTLER, Ľubomíra - MAJER, Lukáš. Macro drivers of credit risk. Sector based analysis with Slovak data. In Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017). Conference. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of abstracts. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4421-4, p. 9 online.
  article

  article

 5. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Firm survival in new EU member states. In Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017). Conference. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of abstracts. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4421-4, p. 20 online.
  article

  article

 6. GAZDA, Vladimír - VÝROST, Tomáš. O absencii pondelkového efektu na slovenskom a českom kapitálovom trhu. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Nové Zámky : Secos, 2003. ISSN 1336-1732, september 2003, roč. 2, č. 3, s. 27-29.
  article

  article

 7. GAZDA, Vladimír - VÝROST, Tomáš. Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003. ISSN 1335-0900, Február 2003, roč. 11, č. 2, s. 16-19.
  article

  article

 8. FARKAŠOVSKÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Eva - VÝROST, Tomáš. Testovanie slabej formy teórie efektívnych trhov. In Acta Oeconomica Cassoviensia No 7. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2003. ISBN 80-225-1713-5, s. 114-129.
  article

  article

 9. GAZDA, Vladimír - VÝROST, Tomáš. Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. ISSN 0572-3043, 2003, roč. 11, č. 7, s. 241-249.
  article

  article

 10. VALENČÁKOVÁ, Eva - VÝROST, Tomáš. Colná únia ako forma integračného zoskupenia. In Ekonomika firiem 2002 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2002. ISBN 80-225-1583-3, s. 455-459.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.