Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0073784 xkni^"
 1. VÝROST, Tomáš. Alternatívne prístupy k tvorbe portfólia cenných papierov : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 27 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3824-4. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 2. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika. Workshop. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008. Editori Zuzana Lejková a Tomáš Výrost. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. CD-ROM. VEGA 1/4604/07. ISBN 978-80-225-2665-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. National and regional economics. International conference. National and regional economics VII : international conference proceedings : 1th-3th october, 2008 : Herľany, Slovak Republic. Proceedings editor Vincent Šoltés. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-553-0084-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. VÝROST, Tomáš. Možnosti a obmedzenia využitia odvetvovej analýzy vo finančnom investovaní : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Farkašovská. Košice, 2004. 166 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.