Search results

Records found: 53  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0073784 xknid^"
 1. BENE, Matej. Aplikácia vybraných kvantitatívnych metód modelovania finančných časových radov : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 48 s.
  book

  book

 2. KUCAN, Viliam. Aplikácia modelovania úrokových mier : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 46 s.
  book

  book

 3. MARETTOVÁ, Miriama. Ekonometrické modelovanie ceny leteniek : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 44 s.
  book

  book

 4. MASKAĽOVÁ, Zuzana. Kvantitatívne metódy v modelovaní finančných časových radov : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 94 s.
  book

  book

 5. KUKURA, Michal. Technická analýza a opčné stratégie : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 68 s.
  book

  book

 6. DLUHOŠ, Martin. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu ceny nehnuteľností : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 68 s.
  book

  book

 7. ČIŽMÁRIK, Richard. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu finančných časových radov : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 83 s.
  book

  book

 8. KRAJŇÁK, Erik. Kvantitatívne metódy vo finančnom investovaní : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2014. 58 s.
  book

  book

 9. RYCHNAVSKÁ, Daša. Kvantitatívne metódy a hodnotenie efektívnosti vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2014. 59 s.
  book

  book

 10. KRAJŇÁKOVÁ, Ivana. Kvantitatívne metódy vo finančnom investovaní : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2014. 69 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.