Search results

  1. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Postavenie ČĽR vo svetovom hospodárstve : dizertačná práca. Škol. Víťazoslav Balhar. Bratislava, 2009. 232 s. VEGA 163 (Miesto ekonomiky SR v EU a vzťahy s tretími štátmi). [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book