Search results

 1. TÁMOVÁ, Alexandra. Vývoj utečeneckej krízy v krajinách susediacich so Sýriou a vplyv konfliktu na ich hospodárstvo : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 82 s.
  book

  book

 2. TRENČANOVÁ, Ivana. Rastúci vplyv Ruska na západnom Balkáne, vplyv na pozície EÚ v regióne : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 76 s.
  book

  book

 3. SMÁKOVÁ, Ľudmila. Vplyv HIV na hospodársky rozvoj subsaharskej Afriky : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 82 s.
  book

  book

 4. STEGMANNOVÁ, Soňa. Rozvojové krajiny s nedostatočnými zdrojmi vody - vplyv na ich pozície v rámci medzinárodného obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book

 5. BEHÍLOVÁ, Viktória Lujza. Vplyv činnosti drogových kartelov na rozvoj Kolumbie : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 74 s.
  book

  book

 6. VYSKOČOVÁ, Barbora. Zahraničnoobchodná politika Turecka voči regiónu západný Balkán, vplyv na pozície EÚ v regióne : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 82 s.
  book

  book

 7. BALÁŽOVÁ, Katarína. Perspektívy rozvoja zahraničnoobchodnej spolupráce EÚ s Južnou Kóreou v kontexte uplatňovania dohody o voľnom obchode : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 54 s.
  book

  book

 8. FUSATÁ, Tímea. Medzinárodný trh s hliníkom a jeho produktami (so zameraním na firmu Cortizo a jej pôsobenie na slovenskom trhu) : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 52 s.
  book

  book

 9. ONTKOVÁ, Martina. Vývoj dovozu banánov z Latinskej Ameriky na trh Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 56 s.
  book

  book

 10. SLUŠŇÁKOVÁ, Kamila. Vývoj dovozu a vývozu cukru na trh EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 46 s.
  book

  book