Search results

 1. BAKOVÁ, Andrea. Vývoj extrémnej chudoby v subsaharskej Afrike, vplyv na hospodárstvo regiónu a medzinárodné iniciatívy na odstránenie chudoby : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 76 s.
  book

  book

 2. JURČO, Peter. Poľnohospodárska produkcia Číny a jej vplyv na medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi plodinami : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 70 s.
  book

  book

 3. BREHOVSKÁ, Adriana. Poľnohospodárska produkcia v subsaharskej Afrike v kontexte vlastnej potravinovej bezpečnosti a znižovania chudoby : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 92 s.
  book

  book

 4. DZURICOVÁ, Viktória. Dopyt a ponuka po potravinárskych produktoch v Číne z hľadiska globálnej potravinovej bezpečnosti : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 69 s.
  book

  book

 5. KOVACS, Andreea. Vývoj zahraničnoobchodných vzťahov Rumunska po vstupe do EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 49 s.
  book

  book

 6. ĎURAK, Pavol. Perspektívy zapojenia Iránu do projektu novej hodvábnej cesty : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 45 s.
  book

  book

 7. ŠURINČÍKOVÁ, Zuzana. Kuba v kontexte perspektív zahraničnoobchodnej spolupráce s EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 42 s.
  book

  book

 8. POLAKOVIČOVÁ, Dominika. Rozvojová politika a humanitárna pomoc EÚ Palestíne a jej vplyv na obchodné vzťahy s EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 53 s.
  book

  book

 9. ONOFREJOVÁ, Viktória. Rozvoj spolupráce Turecka s Čínou v rámci projektu novej hodvábnej cesty : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 59 s.
  book

  book

 10. STEGMANNOVÁ, Soňa. Perspektívy podnikania subjektov z EÚ v Mexiku : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2017. 54 s.
  book

  book