Search results

 1. BABIAROVÁ, Lenka. Zahraničnoobchodné vzťahy Slovenskej republiky so Srbskom : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 59 s.
  book

  book

 2. TIMOČKOVÁ, Simona. Zahraničnoobchodné vzťahy Slovenskej republiky s Bosnou a Hercegovinou : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 47 s.
  book

  book

 3. DÁVIDEKOVÁ, Nikola. Netarifné prekážky v medzinárodnom obchode: určovanie pôvodu tovaru pri dovoze do EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 60 s.
  book

  book

 4. ONOFREJOVÁ, Viktória. Postavenie Iránu vo svetovom hospodárstve v podmienkach sankcií zo strany USA : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 85 s.
  book

  book

 5. PAPÁČOVÁ, Nikoleta. Perspektívy vývoja zahraničnoobchodných vzťahov EÚ s krajinami západného Balkánu : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 60 s.
  book

  book

 6. PÁTROVIČOVÁ, Petra. Perspektívy zahraničnoobchodných vzťahov EÚ s Tureckom : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 55 s.
  book

  book

 7. POLAKOVIČOVÁ, Dominika. Vplyv Dohody o zjednodušení pravidiel pôvodu EÚ s Jordánskom na vývoj vzájomných zahraničnoobchodných vzťahov : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 81 s.
  book

  book

 8. KOVACS, Andreea. Vývoj a perspektívy prílevu PZI do Rumunska : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 67 s.
  book

  book

 9. KULACSOVÁ, Katarína. Zahraničnoobchodné a investičné záujmy Číny v subsaharskej Afrike : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 90 s.
  book

  book

 10. TÁMOVÁ, Alexandra. Vývoj utečeneckej krízy v krajinách susediacich so Sýriou a vplyv konfliktu na ich hospodárstvo : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 82 s.
  book

  book