Search results

 1. PASTOREKOVÁ, Silvia. Modeling the impact of the global economic crisis in macroeconomic indicators. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 2, s. 37-47.
  article

  article

 2. GOGOLA, Ján. Durácia ako nástroj riadenia rizík. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2013. ISSN 1336-3514, 2013, roč. 11, č. 2, s. 53-69.
  article

  article

 3. ŠVÁBOVÁ, Lucia. Odvodenie a riešenie Blackovho-Scholesovho modelu oceňovania európskych opcií. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2013. ISSN 1336-3514, 2013, roč. 11, č. 2, s. 199-212.
  article

  article

 4. MIHALIKOVÁ, Eva. Analýza vybraného modulu vnútorného informačného systému samosprávy. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011. ISSN 1336-3514, 2011, roč. 9, č. 1, s. 78-86.
  article

  article

 5. VEJAČKA, Martin. Nový model poskytovania finančných služieb prostredníctvom webu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011. ISSN 1336-3514, 2011, roč. 9, č. 1, s. 163-174.
  article

  article

 6. KNOŠKOVÁ, Natália. Princípy trhovo-konzistentného ohodnocovania technických rezerv v poisťovni. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 45-52.
  article

  article

 7. KREMEŇOVÁ, Iveta - KOVÁČIKOVÁ, Martina. Implementácia IS, perspektívy pohľadu na projekt implementácie IS. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 53-67.
  article

  article

 8. KRÁLIK, Peter. Osobitné postavenie malých a stredných podnikov v oblasti účtovníctva a zdaňovania. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 138-147.
  article

  article

 9. BRZÁK, Jaroslav. Prenosové funkcie v analýze časových radov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 164-166.
  article

  article

 10. HUSKA, Martin. Hodnotenie efektívnosti otvorených podielových fondov v SR využitím metód Data envelopment analysis. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 182-184.
  article

  article