Search results

 1. KOTLEBOVÁ, Eva - LÁSKA, Ivan. Bayesovský prístup k bodovému odhadu pravdepodobnosti poistnej udalosti. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 101-112. VEGA 1/0271/13.
  article

  article

 2. ŠKROVÁNKOVÁ, Petra - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Markovove reťazce v poistení kritických ochorení. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 180-188.
  article

  article

 3. FENDEKOVÁ, Eleonora. [Dopytové funkcie a trhová rovnováha]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 200-201. Recenzia na: Dopytové funkcie a trhová rovnováha / Nora Grisáková ; recenzenti Eleonora Fendeková, Marián Goga. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3620-2.
  article

  article

 4. SURMANOVÁ, Kvetoslava. [Ekonometria]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 206-207. Recenzia na: Ekonometria / Lukáčiková, A. ; Lukáčik, M, Szomolányi, K. - ISBN 978-80-225-3543-4.
  article

  article

 5. BAŠTINCOVÁ, Anna - LAPKOVÁ, Marta. Výnosy a náklady v účtovnej závierke zostavenej podľa US GAAP. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 1-16.
  article

  article

 6. HUDEC, Miroslav. Alternatívny zber údajov pre štatistiku cestovného ruchu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 33-41.
  article

  article

 7. KÖNIG, Brian - MÚČKA, Ján. Analýza vplyvu fiškálnych šokov na hospodársky rast. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 73-88.
  article

  article

 8. SIVAŠOVÁ, Daniela. The Statistical tools of technical analysis. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 171-179.
  article

  article

 9. FURKOVÁ, Andrea. [Lineárne programovanie pre manažérov]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 202-203. Recenzia na: Lineárne programovanie pre manažérov / Michaela Chocholatá ; recenzenti: Juraj Pekár, Martin Dlouhý. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3562-5.
  article

  article

 10. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Obhajoby dizertačných prác na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2013. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 209-213.
  article

  article