Search results

 1. BEDNÁROVÁ, Beáta. Účtovné zásady aplikované pri oceňovaní v súlade s US GAAP. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 2, s. 1-14. VEGA 1/0122/14.
  article

  article

 2. SIPKOVÁ, Ľubica - SIPKO, Juraj. Nerovnosť miezd zamestnancov SR a jej vertikálna dekompozícia podľa Giniho indexu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 2, s. 65-79. VEGA 01/127/11.
  article

  article

 3. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza počtu pracujúcich v jednotlivých krajoch SR pomocou pyramidálneho modelu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 2, s. 15-24. VEGA 1/0501/14.
  article

  article

 4. MUCHA, Vladimír. Riadenie rizika poistením na plnú hodnotu excedentnou spoluúčasťou metódou Monte Carlo. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 2, s. 25-36.
  article

  article

 5. PODMANICKÁ, Martina. Vplyv oceňovania majetku a záväzkov historickou cenou a bežnou hodnotou na hodnotenie finančnej situácie podnikateľskej účtovnej jednotky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 2, s. 48-64. VEGA 1/0122/14.
  article

  article

 6. SIVAŠOVÁ, Daniela. Modelovanie úmrtnosti Brassovým modelom. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 2, s. 80-95. 1/0501/4.
  article

  article

 7. SKLENKA, Miloš. Prezentácia peňažných tokov v účtovnej závierke podnikateľov od vzniku SRpo súčasnosť. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 2, s. 96-108. VEGA 1/0122/14.
  article

  article

 8. MANOVÁ, Eva. [Reálna hodnota (Fair Value) ako oceňovaná veličina]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 2, s. 109-110. Recenzia na: Reálna hodnota (Fair Value) ako oceňovaná veličina / Tkáčová, L. ; Juhászová, Z. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - ISBN 978-80-225-3799-5.
  article

  article

 9. BAŠTINCOVÁ, Anna - LAPKOVÁ, Marta. Výnosy a náklady v účtovnej závierke zostavenej podľa US GAAP. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 1-16.
  article

  article

 10. HUDEC, Miroslav. Alternatívny zber údajov pre štatistiku cestovného ruchu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 33-41.
  article

  article