Search results

 1. TVRDOŇ, Jozef - BELVONČÍKOVÁ, Eva. Policy for the support of creative economy. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. ISSN 1336-5452, 2013, roč. 10, č. 1, s. 7-12.
  article

  article

 2. BAJUSOVÁ, Dana - ŠPESOVÁ, Mária - ŽÁRSKA, Elena. Theoretical arguments for creative economy in policy-making of governments and practical introduction to creative economy research in Slovakia. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. ISSN 1336-5452, 2013, roč. 10, č. 1, s. 19-25.
  article

  article

 3. TVRDOŇ, Jozef - CHOVANEC, Martin - ŠTOFKO, Michal. Podporná politika v podmienkach vybraných typov regiónov. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1336-5452, 2012, roč. 9, č. Mimoriadne číslo, s. 1-8. VEGA 1/0871/08. Available on Internet: <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2012/mimoriadne_-_special_iss./>
  article

  article

 4. REHÁK, Štefan. Regionálne dimenzie inovačných bariér : od identifikovania k ich prekonaniu. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = The Scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1336-5452, 2006, roč. 3, č. 2, s. 50-53. VEGA 1/1234/04. Available on Internet: <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2006/2/>
  article

  article

 5. ŽÁRSKA, Elena. [Majetok obcí]. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = The Scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1336-5452, 2006, roč. 3, č. 1, s. 28. Recenzia na: Majetok obcí / Papcunová, V. ; Balážová, E. - Nitra : SAPV, 2006. - ISBN 80-89162-19-3. Available on Internet: <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2006/1/>
  article

  article

 6. ŽÁRSKA, Elena. Bariéry a šance rozvoja malých obcí. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = The Scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1336-5452, 2006, roč. 3, č. 1, s. 8-12. Available on Internet: <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2006/1/>
  article

  article