Search results

 1. BAČIŠIN, Vladimír. Prvá verejná ponuka akcií alebo Initial Public Offering. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, Apríl 2006, č. 4. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2006casopisapril/HotApr2006PrvaverejponukaakciiBacisin.doc>
  article

  article

 2. TAJBLIKOVÁ, Silvia. Psychológia investora. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, Apríl 2006, č. 4. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2006casopisapril/HotApr2006Psychologiainvestorovtajblikova.doc>
  article

  article

 3. BAČIŠIN, Vladimír. Reverzná fúzia. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, Apríl 2006, č. 4. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2006casopisapril/HotApr2006ReverznafuziaBacisin.doc>
  article

  article