Search results

  1. PILCH, Ctibor. K finančnej analýze bonity klienta. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, Apríl 2006, č. 4. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2006casopisapril/HoatApr2006finanalyzabonity.doc>
    article

    article

  2. PILCH, Ctibor. Finančné trhy pre začiatočníkov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, Apríl 2006, č. 4. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2006casopisapril/HotApr2006SerialPrezaciatoc4.doc>
    article

    article