Search results

 1. MOKRIČKA, Peter. Investičné certifikáty s čiastočnou garanciou investovaného kapitálu. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, September 2006, č. 9. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2006casopisseptember/HotSept2006MokrickaInvesticcertifikaty.doc>
  article

  article

 2. KRIŽIAN, Daniel. Monitorovanie kvantitatívnych ukazovateľov podhodnotenia. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, September 2006, č. 9. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2006casopisseptember/HotSept2006KrizianMonitorovanie%20kvantit.javovpodh.2.Cast.doc>
  article

  article

 3. STANOVSKÝ, Zdeněk. Strategie hedgeových fondů. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, September 2006, č. 9. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2006casopisseptember/HotSept2006StanovskyStrategiehedgefondov.doc>
  article

  article

 4. CÁR, Tomáš. Praktická aplikácia behaviorálnych financií. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, September 2006, č. 9. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2006casopisseptember/HotSept2006TomasCar-Praktickaaplikacia%20beh.financii.doc>
  article

  article

 5. VALTER, Ján. Akciové indexy vo svete. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, September 2006, č. 9. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2006casopisseptember/HotSept2006valterIndexyAkciove%20indexyvosvete1.doc>
  article

  article